Actueel

Verslag congres Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 2019

Het congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’ van ZonMw, Patiëntenfederatie Nederland, VWS en Vilans leverde veel inzichten op over implementatie van uitkomstgerichte zorg, doelmatigheidsonderzoek, zorgtechnologie, samenwerking en kennisdeling. Samen de hulpmiddelenzorg merkbaar beter maken. Dat was 12 december 2019 het motto. lees verder