Congres 2018

Terugblik congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelen’ – 11 juni 2018

Een warm onthaal, een zonnige dag, een rumoer van belangstelling – zo begint het eerste congres Goed Gebruik Hulpmiddelen op 11 juni 2018. Een evenement georganiseerd door De Patiëntenfederatie, Vilans, en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor gebruikers, beleidsmedewerkers, zorgprofessionals en zorgverzekeraars.

Opening

Een warm onthaal, een zonnige dag, een rumoer van belangstelling – zo begint het eerste congres Goed Gebruik Hulpmiddelen op 11 juni 2018. Een evenement georganiseerd door De Patiëntenfederatie, Vilans, en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor gebruikers, beleidsmedewerkers, en zorgprofessionals en zorgverzekeraars.
Opening

Hoofdorganisator Jan van Ginneken trapte de dag af met zijn inspirerende ambities: ‘Ik zie graag dat iedereen hier straks weggaat met het idee dat dit zinvol en nuttig is!’ Dagvoorzitter Joost Hoebink presenteert het programma op een enthousiaste, bevlogen manier. Het was duidelijke dat er flink gereisd was om er bij te zijn. Van Amsterdam tot aan Amersfoort, zelfs iemand uit Bonaire was erbij

Plenair gedeelte

Op het podium nemen plaats Dianda Veldman, directeurbestuurder van De Patiëntenfederatie, en Rein van de Leeuw, voorzitter van de Stomavereniging. De heer van de Leeuw had een tas bij zich waarin al zijn hulpmiddelen zaten. Hij vertelt openhartig over het belang van goede hulpmiddelen en wat gebruikers allemaal nodig hebben om een normaal leven te kunnen leiden. Het is een geheugensteun over waar het om gaat, maar vooral over wie het gaat.

Voorzitter van de Stomavereniging Rein van de Leeuw laat enkele stomahulpmiddelen zien aan dagvoorzitter Joost Hoebink.

Op het podium nemen plaats: Margo Weerts, voorzitter van Werkgroep Continentie; Jos Dekkers, voorzitter Dwarslaesie Organisatie Nederland; Anneke Bangma, adviseur Verpleegkundigen & Verzorgend Nederland; en Cecil Scholten, directeur Kenniswerken Vilans. Er ontstaat een levendig debat over wat er niet altijd goed gaat in de zorg. Het publiek is vooral geraakt door de persoonlijke voorbeelden. Er ontstaat meer begrip voor de leefwereld van de patiënt.

Voorzitter Werkgroep Continentie Margo Weerts spreekt over de eigen ervaringen met de zorgwereld.

Conclusie plenair gedeelte

Hulpmiddelen dragen vaak bij aan de kwaliteit van leven van de patiënt én kunnen bezoeken aan dokter, ziekenhuis of afhankelijkheid zorgverleners of mantelzorger voorkomen.

Gesprek met de minister

Tijdens het vraaggesprek met de Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins antwoordt hij zonder twijfel op de vraag van de dagvoorzitter wat de waarde van een mensenleven is: ‘Oneindig.’

Helaas is het budget is niet oneindig. Hij vult aan dat in de zorg het belang van de patiënt centraal staat. Als we goede zorg voor iedereen, op de juiste plek, op het juiste moment willen blijven leveren, moeten we de stijging van de zorgkosten goed onder controle houden.

Hij nodigt de zaal uit om mee te denken over hoe de zorg kan worden verbeterd. De overheid kan het wel bedenken, maar het zijn de mensen in het veld die weten wat goede zorg is. Dus kom met oplossingen!

Samen met mevrouw Monique Baartman van de Diabetesvereniging Nederland, zelf diabetespatiënt, lanceert de minister met een druk op een rode knop de website keuzehulp voor bloedglucosemeters. De Keuzehulp Bloedglucosemeter is een online middel voor mensen met diabetes en hun zorgverleners om samen de bloedglucosemeters te kiezen die het beste past bij de medische en persoonlijke situatie van de patiënt.

Minister Bruins en diabetespatiënt Monique Baartman lanceren samen de website Keuzehulp Bloedglucosemeter.

Workshops

De middag gaat verder met een aantal interactieve workshops over techniek, processen, communicatie, onderzoek en innovaties. Een boeiende leerschool met een levendige uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën. Aan de hand van traditionele presentatiemethodes en rondetafelgesprekken is overal de technologische innovatie in de zorg zichtbaar. Van vernieuwing in de diabeteszorg tot het inzetten van Virtual Reality technologie, het is een werkelijke galerij van de inventiviteit in het veld.

De workshop ‘Innovatie Sensortechnologie’ nodigt deelnemers uit om de nieuwe technologie zelf te ervaren.

Afsluiting

Het congres sluit af met een interactief panel met Luc Knaven, directeur Medische Technologie; Olof King, Directeur van Diabetesvereniging; Dion van Bommel, manager Zorginkoop; Rein van der Leeuw van de Stomavereniging Zorgverzekeraar CZ en Marcel van Raaij, Directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie.

Ter sprake komt keuzevrijheid, kostenbeheersing, kwaliteit en innovaties. Voor de discussie reageren panel en publiek op enkele stellingen. Het congres laat vooral het belang zien van luisteren naar elkaar en samen beslissen.