Nu beschikbaar: handreiking Module Compressiehulpmiddelenzorg

onderzoek knelpunten hulpmiddelenzorg
Publicatiedatum: 5 juli 2022

De module Compressiehulpmiddelenzorg beschrijft stapsgewijs het proces van compressiehulpmiddelenzorg: van een cliënt met een medisch probleem tot de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen.

De handreiking Module Compressiehulpmiddelenzorg is te downloaden op de website van het Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem. De handreiking ondersteunt zorgverleners in het informeren en motiveren van cliënten om compressiehulpmiddelen te gebruiken.

Wat is de Module Compressiehulpmiddelenzorg?

De module Compressiehulpmiddelenzorg beschrijft stapsgewijs het proces van compressiehulpmiddelenzorg: van een cliënt met een medisch probleem tot de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen. Met duidelijke processtappen en uitleg over de noodzaak en voordelen van het leven met compressiehulpmiddelen voor cliënten. 

De module is gemaakt voor zorgverleners en leveranciers die het hulpmiddel verstrekken. En het nodigt zorgverzekeraars uit om de beschreven aspecten van een optimale werkwijze te faciliteren in de afspraken met de betrokken zorgverleners en leveranciers. Deze handreiking is voor zorgverleners. De informatie kunt u gebruiken voor uw gesprek met cliënten.

Inleven in de patiënt

Karlijn Sterkenburg, beleidsmedewerker bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), was 14 jaar huidtherapeut en benadrukt het belang van goede informatie: ‘Ik help mensen die in behandeling zijn om de oedeem onder controle te krijgen. Als huidtherapeuten denken we mee, want het is belangrijk om een open gesprek te voeren over een aandoening. Elke patiënt is verschillend, qua aandoening en qua wensen. Mijn advies is daarom om je altijd in te leven in de patiënt. Kijk naar de patiënt en kijk wat mogelijk is. Breng eigenlijk de patiënt in kaart. Want als het hulpmiddel niet geschikt is, dan zal iemand het niet dragen. Dat is niet goed voor patiënten en voor de zorg zelf.’

Relevant voor langdurige zorg in Nederland

Diverse organisaties werkten voor de module samen in het Platform Compressiehulpmiddelenzorg. Deze organisaties spelen een directe rol bij de keuze, levering en het gebruik van compressiehulpmiddelenzorg. De module is opgenomen in het openbaar register van Zorginstituut Nederland. Die registratie onderstreept de relevantie van de module voor de langdurige zorg in Nederland.