Platforms

Inmiddels zijn er 5 platforms opgestart en actief met de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden binnen de hulpmiddelenzorg.

Bekijk hieronder per platform de stand van zaken.

Hoe ziet goede continentiehulpmiddelenzorg eruit? Het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg stelde hiervoor de Module Continentie Hulpmiddelen op.

Hoe komt een goede keuze voor stomahulpmiddelen voor een patiënt tot stand? Alle relevante veldpartijen hebben in het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg afspraken gemaakt over hoe goede stomahulpmiddelenzorg eruitziet.

Diabeteshulpmiddelen is een essentieel onderdeel van het zelfmanagement van een diabetespatiënt. Het Platform Diabeteshulpmiddelen heeft in een kwaliteitsstandaard omschreven hoe patiënten kunnen beschikken over een bloedglucosemeter die passend en betrouwbaar is.

In het najaar van 2018 is het Platform Prothesen Hulpmiddelen van start gegaan met het opstellen van een kwaliteitsstandaard. Deze kwaliteitsstandaard geeft een omschrijving van goede zorg voor mensen die in aanmerking komen voor een arm- of beenprothese.

Alle partijen die betrokken zijn bij het leveren van compressiehulpmiddelen zijn het erover eens dat cliënten met een noodzaak voor compressiehulpmiddelen deze snel en adequaat moeten verkrijgen.