Platform Compressie Hulpmiddelenzorg

Publicatiedatum: 28 maart 2019

Alle partijen die betrokken zijn bij het leveren van compressiehulpmiddelen zijn het erover eens dat cliënten met een noodzaak voor compressiehulpmiddelen deze snel en adequaat moeten verkrijgen.

Kwaliteitsstandaard

In opdracht van het Ministerie van VWS is het Platform Compressie Hulpmiddelenzorg, bestaande uit onderstaande partijen, daarom aan de slag gegaan met het opstellen van een kwaliteitsstandaard. Dit in het verlengde van het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg dat dient als beschrijving van voor de cliënt goede hulpmiddelenzorg.

De te ontwikkelen kwaliteitsstandaard is een antwoord op de behoefte tot meer transparantie in de keten voor compressie hulpmiddelenzorg. Het belang van goede, zinnige en doelmatige zorg staat daarbij voorop.

Gerelateerd nieuws


Stand van zaken

Het Platform Compressie Hulpmiddelenzorg is na een voorbereiding begonnen met het ontwikkelen van de Module Compressie Hulpmiddelenzorg. De conceptmodule is gereed en wordt na verwerking van de commentaren vanuit de achterban begin april opgeleverd.

Betrokken partijen

Het platform bestaat uit de volgende partijen:

Het platform wordt ondersteund door Vilans, kennisorganisatie langdurende zorg.

Contact

Neem voor meer informatie over het Platform Compressie Hulpmiddelenzorg contact op met Vilans.