Platform Compressie Hulpmiddelenzorg

Publicatiedatum: 28 maart 2019

Alle partijen die betrokken zijn bij het leveren van compressiehulpmiddelen zijn het erover eens dat cliënten met een noodzaak voor compressiehulpmiddelen deze snel en adequaat moeten verkrijgen.

Kwaliteitsstandaard compressie

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het Platform Compressie Hulpmiddelenzorg aan de slag gegaan met het opstellen van een kwaliteitsstandaard. Het is onderdeel van het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg dat een beschrijving is van goede hulpmiddelenzorg voor de cliënt.

De kwaliteitsstandaard is een antwoord op de behoefte tot meer transparantie in de keten voor compressiehulpmiddelenzorg. Het belang van goede, zinnige en doelmatige zorg staat daarbij voorop.

Gerelateerd nieuws


Het platform heeft de kwaliteitsstandaard in 2020 aangeboden voor opname in het Register van Zorginstituut Nederland. In 2021 is de Module compressiehulpmiddelenzorg opgenomen in openbaar register Zorginstituut Nederland. De kwaliteitsstandaard is onderdeel van het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. Het platform houdt zich bezig met de implementatie. 

Het platform heeft:

 • Knelpunten aangedragen en een knelpuntenanalyse en uitgangsvragen opgesteld en beantwoord.
 • De scope en uitgangspunten voor de module in kaart gebracht.
 • De module geschreven volgens de kaders die staan in het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg:
  • Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg (Nictiz, 2009)
  • de Basisrichtlijn voor Functiegerichte Aanspraak hulpmiddelen (RiFA) (CG-Raad 2010)
  • de terminologie van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (WHO, 2001, RIVM 2002, 2018) als basis voor het beschrijven van het functioneren van cliënten.
 • Aanbevelingen geformuleerd.
 • Het gezamenlijke onderhoudsplan voor de module opgesteld.

Functioneringsgericht voorschrijven

De Module Compressiehulpmiddelenzorg gaat uit van het functioneringsgericht voorschrijven van Compressiehulpmiddelen. Dit betekent dat in het proces van voorschrijven het functioneren van de cliënt centraal staat. Daarbij moet de compressiehulpmiddelenzorg cliëntgericht, doeltreffend, doelmatig en transparant zijn.

Naast samen beslissen en functioneringsgericht voorschrijven zijn het bevorderen van het zelfmanagement van cliënten en stepped care belangrijke uitgangspunten bij het doorlopen van het proces.

Betrokken partijen

Initiatiefnemer en opdrachtgever van de kwaliteitsstandaard is het ministerie van VWS. Het platform wordt vertegenwoordigd door onder meer de volgende organisaties:

• NLNet
• Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
• Nederlandse Vereniging Compressiezorg (NVCZ)
• Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL)
• Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
• NVOS Orthobanda
• Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland (SOHN)
• Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
• Zorgverzekeraars Nederland

Het platform heeft een onafhankelijke voorzitter en wordt ondersteund door Vilans, landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Vilans.