Platform Continentie Hulpmiddelenzorg

Publicatiedatum: 28 maart 2019

Hoe ziet goede continentiehulpmiddelenzorg eruit? Het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg stelde hiervoor de Module Continentie Hulpmiddelen op.

Het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg is verantwoordelijk voor de Module Continentie Hulpmiddelen. In deze kwaliteitsstandaard staat wat goede continentiehulpmiddelenzorg is. Het platform bestaat uit alle relevante partijen uit het veld. In 2017 heeft het platform de kwaliteitsstandaard aan het Register van het Zorginstituut aangeboden. Sindsdien zorgt het voor het beheer en de implementatie van deze kwaliteitsstandaard.

Gerelateerd nieuws


Kwaliteitsstandaard continentie

Mensen met continentieproblemen zijn vaak aangewezen op het gebruik van continentiehulpmiddelen zoals inleggers, katheters, onderleggers of darmspoelen. Met de goede hulpmiddelen kunnen deze mensen zo zelfstandig mogelijk functioneren. Dat bevordert hun maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven. Bovendien minimaliseren goede hulpmiddelen medische risico’s, zoals urineweginfectie en huidbeschadiging.

Alle betrokken veldpartijen vormden begin 2016 een platform en begonnen met het opstellen van een kwaliteitsstandaard die omschrijft hoe goede continentiehulpmiddelenzorg eruitziet. In deze kwaliteitsstandaard staat onder meer dat cliënten en voorschrijvers, zoals continentieverpleegkundigen, revalidatieartsen en huisartsen, gezamenlijk de benodigde hulpmiddelen bepalen. Hierbij staan maatwerk, kwaliteit en doelmatigheid centraal. Ook spraken de partijen een nieuwe manier van voorschrijven af. Uitgangspunt is het functioneren van de cliënt en wat de cliënt nodig heeft om zijn continentieprobleem zoveel mogelijk te verminderen in het dagelijks leven.

Deze nieuwe afspraken zijn door het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg vastgelegd in de Kwaliteitsstandaard Continentiehulpmiddelen. In 2017 is deze kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland. De kwaliteitsstandaard is onderdeel van het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg.

Functioneringsgericht voorschrijven

Een belangrijk uitgangspunt van de kwaliteitsstandaard is het functioneringsgericht voorschrijven. Zo kan iemand met kinderen en een lichamelijk zware baan andere behoeften hebben dan iemand die minder actief is. Het is nodig dat een hulpmiddel past bij de persoon, net als voldoende keuzemogelijkheden om maatwerk te bieden bij het voorschrijven. Het perspectief van de cliënt staat daarbij centraal.

Activiteiten van het platform

Het platform zorgt voor het actueel houden van de kwaliteitsstandaard en is gericht op de implementatie ervan. Daarnaast heeft het platform deze stappen gezet:

  • Samenstellen en verspreiden van een cliëntenfolder.
  • Opstellen en publiceren van online cliënteninformatie, samen met de Vilans Hulpmiddelenwijzer.
  • Actief ervaringen ophalen bij cliënten over de kwaliteit van continentiehulpmiddelenzorg.
  • Ontwikkelen van een indicatorenset.
  • Laten ontwikkelen van een digitaal prototype van het PES-formulier. PES staat voor Probleem Etiologie Symptomen. Met de bijbehorende HRIU (Human Related Intented Use) en PRIU (Product Related Intended Use) en op basis van de kwaliteitsstandaard.
  • Samen met het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg ontwikkelen van een scholing voor verpleegkundigen over functioneringsgericht voorschrijven.

Partijen binnen het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg

Het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg bestaat onder meer uit de volgende organisaties:

Vilans, kennisorganisatie voor de langdurende zorg, ondersteunt het platform.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over het platform contact op met Vilans.