Platform Diabeteshulpmiddelen

Publicatiedatum: 3 april 2019

Diabeteshulpmiddelen is een essentieel onderdeel van het zelfmanagement van een diabetespatiënt. Het Platform Diabeteshulpmiddelen heeft in een kwaliteitsstandaard omschreven hoe patiënten kunnen beschikken over een bloedglucosemeter die passend en betrouwbaar is.

Het Platform Diabeteshulpmiddelen is verantwoordelijk voor het Consensusdocument Kwaliteitscriteria Diabeteshulpmiddelen (zie Zorginstituut en Zorgstandaard Diabetes). In deze kwaliteitsstandaard staan de afspraken die moeten waarborgen dat een patiënt de bloedglucosemeter krijgt die passend en betrouwbaar is. Het platform bestaat uit alle relevante partijen en wordt gecoördineerd door de Nederlandse Diabetes Federatie. Het platform heeft het consensusdocument in 2017 aan het Register van het Zorginstituut aangeboden, en zorgt sindsdien voor het beheer en de implementatie van de kwaliteitsstandaard.

Gerelateerd nieuws


Kwaliteitsstandaard

Vanwege aanhoudende zorgen in het veld over de kwaliteit van diabeteshulpmiddelen door middel van vingerprikken startte de Nederlandse Diabetes Federatie begin 2016 de NDF Stakeholders Dialoog Diabeteshulpmiddelen. Doel was om tot gedragen en geldende afspraken te komen rondom dit voor diabetespatiënten essentiële aspect van hun zelfmanagement.

In dit kader heeft een NDF-werkgroep (later Platform Diabeteshulpmiddelen genoemd) met daarin alle relevante partijen in de periode vanaf begin 2016 kwaliteitscriteria opgesteld voor ‘de fase van voorbereiding en start van zelfcontrole’; ‘de begeleiding tijdens chronische fase’ en voor ‘de organisatie en infrastructuur’ rondom zelfcontrole met behulp van diabeteshulpmiddelen. Deze kwaliteitscriteria zijn terug te vinden in de kwaliteitsstandaard ‘Diabeteshulpmiddelen’.

De kwaliteitsstandaard is toegevoegd aan de NDF Zorgstandaard diabetes en maakt tevens als Module voor diabeteshulpmiddelenzorg deel uit van het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. In mei 2017 is de Diabeteshulpmiddelen/ de Module voor diabeteshulpmiddelen-zorg in samenhang met twee andere modules, over respectievelijk stoma-en continentiehulpmiddelen en het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg aangeboden voor het Register van het Zorginstituut. Opname in het Register moet borgen dat de betreffende kwaliteitstandaarden een rol gaan spelen bij de zorginkoop. De NDF is eigenaar van de kwaliteitsstandaard.

Functioneringsgericht voorschrijven

Een belangrijk uitgangspunt van de kwaliteitsstandaard is het functioneringsgericht voorschrijven. Zo zal iemand met kinderen en een lichamelijk zware baan veelal andere behoeften hebben dan iemand die minder actief is. Dat betekent dat om te bepalen welke functionaliteiten van een hulpmiddel nodig zijn, rekening wordt gehouden met de stoornis, beperkingen, participatieproblemen alsmede de specifieke situatie van mensen die een hulpmiddel nodig hebben

Stand van zaken

Met de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard voor diabeteshulpmiddelen is een eerste belangrijke stap gezet. Daarnaast is in 2018 de Keuzehulp Bloedglucosemeters gelanceerd. Op dit moment wordt er met alle betrokken partijen gewerkt aan de implementatie, beheer en onderhoud van de kwaliteitsstandaarden de keuzehulp. In 2019 wordt de keuzehulp verder doorontwikkeld.

Betrokken partijen

Het Platform Diabeteshulpmiddelen is gericht op het actueel houden van en de implementatie van de kwaliteitsstandaard. Het platform bestaat onder meer uit de volgende organisaties:

Het platform wordt ondersteund door Vilans, kennisorganisatie langdurende zorg.

Contact

Neem voor meer informatie over het Platform Diabeteshulpmiddelen contact op met de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).