Platform Prothesen Hulpmiddelenzorg

Publicatiedatum: 28 maart 2019

In het najaar van 2018 is het Platform Prothesen Hulpmiddelen van start gegaan met het opstellen van een kwaliteitsstandaard. Deze kwaliteitsstandaard geeft een omschrijving van goede zorg voor mensen die in aanmerking komen voor een arm- of beenprothese.

Eind 2018 is het platform Prothesen van start gegaan met het opstellen van de kwaliteitsstandaard. In deze kwaliteitsstandaard wordt omschreven hoe goede prothesezorg eruit ziet voor mensen die in aanmerking komen voor een arm- of beenprothese.

Aan de hand van onder meer een knelpuntenanalyse is een concepttekst van de kwaliteitsstandaard opgesteld. De landelijke commentaarronde voor deze concepttekst vond eind 2019 / begin 2020 plaats. Vervolgens is in verschillende schrijfrondes het commentaar verwerkt tot een eindversie, waarna autorisatie plaatsvond door betrokken besturen van het platform.

De kwaliteitsstandaard is in oktober 2020 aangeboden voor opname in het Register van Zorginstituut Nederland. Momenteel richt het platform zich op de implementatie. 

Gerelateerd nieuws


Functioneringsgericht voorschrijven

Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van de kwaliteitsstandaard Prothesen is het functioneringsgericht voorschrijven. De kwaliteitsstandaard moet ervoor zorgen dat mensen die een prothese nodig hebben, het hulpmiddel krijgen dat hen het beste ondersteunt in hun functioneren. Dit kan de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid bevorderen. Zo zal iemand met een lichamelijk zware baan andere behoeften hebben dan iemand die minder actief is. Daarvoor is een passend hulpmiddel nodig en voldoende keuzemogelijkheden om maatwerk te bieden bij het voorschrijven. Het perspectief van de patiënt staat daarbij centraal.

Gebruik van een goed hulpmiddel stelt mensen in staat om zelfstandig te functioneren en is voorwaarde voor maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven en werken.

Betrokken partijen

Initiatiefnemer en opdrachtgever van de kwaliteitsstandaard is het Ministerie van VWS. Het platform wordt vertegenwoordigd door onder meer de volgende organisaties:

Het platform heeft een onafhankelijke voorzitter en wordt ondersteund door Vilans, landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Vilans.