Platform Stoma Hulpmiddelenzorg

Publicatiedatum: 14 februari 2019

Hoe komt een goede keuze voor stomahulpmiddelen voor een patiënt tot stand? Alle relevante veldpartijen hebben in het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg afspraken gemaakt over hoe goede stomahulpmiddelenzorg eruitziet.

Het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg is verantwoordelijk voor de Module Stoma Hulpmiddelen. Deze kwaliteitsstandaard omschrijft wat goede stomahulpmiddelenzorg is. Het platform bestaat uit alle relevante partijen uit het veld. In 2017 heeft het platform de kwaliteitsstandaard aan het Register van het Zorginstituut aangeboden, en sindsdien zorgt het voor het beheer en de implementatie van de kwaliteitsstandaard.

Gerelateerd nieuws


Kwaliteitsstandaard

Mensen met een stoma hebben, afhankelijk van het soort stoma, een stoornis in de functies gerelateerd aan urinelozing en/of defecatie. Daarmee samenhangend kunnen zij allerlei beperkingen in activiteiten ondervinden en participatieproblemen (werk, hobby’s). Gebruik van een hulpmiddel stelt deze mensen in staat om zelfstandig te functioneren en is voorwaarde voor maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven en werken.

Begin 2016 ging een platform, bestaande uit alle betrokken veldpartijen, van start met het opstellen van een kwaliteitsstandaard die omschrijft hoe goede stomahulpmiddelenzorg eruitziet. Deze kwaliteitsstandaard beschrijft onder meer dat cliënten en voorschrijvers (zoals stomaverpleegkundigen) gezamenlijk de benodigde hulpmiddelen bepalen, waarbij maatwerk, kwaliteit en doelmatigheid centraal staan. Tevens spraken de partijen een nieuwe manier van voorschrijven af. Uitgangspunt is het functioneren van de cliënt en wat de cliënt nodig heeft om zijn of haar stomaprobleem zo veel mogelijk te verminderen in het dagelijks leven. Daarbij moet de hulpmiddelenzorg cliëntgericht, doeltreffend, doelmatig en transparant zijn. Dat laatste betekent dat inzichtelijk moet zijn waarom gekozen is voor dat specifieke hulpmiddel.

Deze nieuwe afspraken zijn door het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg vastgelegd in de Module Stoma Hulpmiddelen. In de zomer van 2017 heeft het platform deze kwaliteitsstandaard aangeboden aan het Zorginstituut Nederland en is deze opgenomen in het Register. De kwaliteitsstandaard is onderdeel van het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg.

Functioneringsgericht voorschrijven

Een belangrijk uitgangspunt van de kwaliteitsstandaard is het functioneringsgericht voorschrijven. Zo zal iemand met kinderen en een lichamelijk zware baan andere behoeften hebben dan iemand die minder actief is. Daarvoor is een passend hulpmiddel nodig en voldoende keuzemogelijkheden om maatwerk te bieden bij het voorschrijven. Het perspectief van de cliënt staat daarbij centraal.

Stand van zaken

Sinds de zomer van 2017 zorgt het platform voor het actueel houden van de kwaliteitsstandaard en de implementatie ervan.

  • De Stoma Wegwijzer (patienteninformatie) is ontwikkeld en gepubliceerd.
  • Samen met de andere platforms wordt er een indicatorenset ontwikkeld.
  • Er wordt scholing voor verpleegkundigen ontwikkeld.
  • Er wordt gewerkt aan de digitalisering van het voorschrijfprotocol.

Er zijn verschillende artikelen gepubliceerd over het functioneringsgericht voorschrijven en de module Stoma

Betrokken partijen

De Module Stoma Hulpmiddelen is een initiatief van toenmalig VWS-minister Schippers en tot stand gebracht door landelijke organisaties van betrokken partijen via het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg. Het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg is gericht op het actueel houden van en de implementatie van deze kwaliteitsstandaard. Het platform bestaat onder meer uit de volgende organisaties:

Het platform wordt ondersteund door Vilans, kennisorganisatie voor de langdurende zorg.

Contact

Neem voor meer informatie over het platform contact op met Vilans.