Platform Stoma Hulpmiddelenzorg

Publicatiedatum: 14 februari 2019

Hoe komt een goede keuze voor stomahulpmiddelen voor een patiënt tot stand? Alle relevante veldpartijen hebben in het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg afspraken gemaakt over hoe goede stomahulpmiddelenzorg eruitziet.

Het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg is verantwoordelijk voor de Module Stoma Hulpmiddelen. In deze kwaliteitsstandaard staat wat goede stomahulpmiddelenzorg is. Het platform bestaat uit alle relevante partijen uit het veld. In 2017 heeft het platform de kwaliteitsstandaard aan het Register van het Zorginstituut aangeboden. Sindsdien zorgt het voor het beheer en de implementatie van deze kwaliteitsstandaard.

Gerelateerd nieuws


Kwaliteitsstandaard stoma

Mensen met een stoma hebben, afhankelijk van het soort stoma, een stoornis in de functies gerelateerd aan urinelozing of defecatie. Daardoor kunnen zij allerlei beperkingen in activiteiten ondervinden en participatieproblemen, denk aan werk of hobby’s. Met een hulpmiddel kunnen deze mensen zelfstandig functioneren. Dat is een voorwaarde voor maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven en werken.

Alle betrokken veldpartijen vormden begin 2016 een platform en begonnen met het opstellen van een kwaliteitsstandaard die omschrijft hoe goede stomahulpmiddelenzorg eruitziet. In deze kwaliteitsstandaard staat onder meer dat cliënten en voorschrijvers, zoals stomaverpleegkundigen, gezamenlijk de benodigde hulpmiddelen bepalen. Hierbij staan maatwerk, kwaliteit en doelmatigheid centraal. Ook spraken de partijen een nieuwe manier van voorschrijven af. Uitgangspunt is het functioneren van de cliënt en wat de cliënt nodig heeft om zijn stomaprobleem zoveel mogelijk te verminderen in het dagelijks leven. Daarbij moet de hulpmiddelenzorg cliëntgericht, doeltreffend, doelmatig en transparant zijn. Dat laatste betekent dat inzichtelijk moet zijn waarom gekozen is voor een specifiek hulpmiddel.

Deze nieuwe afspraken zijn door het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg vastgelegd in de Module Stoma Hulpmiddelen. In 2017 is deze kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland. De kwaliteitsstandaard is onderdeel van het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg.

Functioneringsgericht voorschrijven

Een belangrijk uitgangspunt van de kwaliteitsstandaard is het functioneringsgericht voorschrijven. Zo zal iemand met kinderen en een lichamelijk zware baan andere behoeften hebben dan iemand die minder actief is. Het is nodig dat een hulpmiddel past bij de persoon, net als voldoende keuzemogelijkheden om maatwerk te bieden bij het voorschrijven. Het perspectief van de cliënt staat daarbij centraal.

Activiteiten van het platform

Het platform zorgt voor het actueel houden van de kwaliteitsstandaard en is gericht op de implementatie ervan. Daarnaast heeft het platform deze stappen gezet:

  • Samenstellen van de Stoma Wegwijzer met patiënteninformatie.
  • Ontwikkelen van een indicatorenset ontwikkeld, samen met de andere platforms.
  • Ontwikkelen van scholing voor verpleegkundigen.
  • Werken aan digitalisering van het voorschrijfprotocol.

Er zijn verschillende artikelen gepubliceerd over het functioneringsgericht voorschrijven en de module Stoma:

Partijen binnen het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg

De Module Stoma Hulpmiddelen is een initiatief van toenmalig VWS-minister Schippers. Het is tot stand gebracht door landelijke organisaties van betrokken partijen via het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg. Het platform zorgt voor het actueel houden van deze kwaliteitsstandaard en is gericht op de implementatie van. Het platform bestaat onder meer uit de volgende organisaties:

Vilans, kennisorganisatie voor de langdurende zorg, ondersteunt het platform.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over het platform contact op met Vilans.