Save the date: Congres Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 2019

Publicatiedatum: 17 juli 2019

Reserveer donderdag 12 december 2019 in uw agenda. Deze dag organiseren Patiëntenfederatie Nederland, ZonMw, het Ministerie van VWS en Vilans voor de tweede keer het congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’. We brengen alle betrokken partijen bij elkaar in de regio Midden-Nederland, om kennis en ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan het optimaliseren van de hulpmiddelenzorg.

Elke hulpmiddelengebruiker moet het hulpmiddel krijgen dat het beste past in de persoonlijke situatie. dus vraaggericht, waarbij kwaliteit en maatwerk voorop staan.

Sinds 2016 werken patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars, leveranciers en producenten intensief samen aan kwaliteitsstandaarden voor hulpmiddelen in de zorgverzekeringswet. Tijdens dit congres gaan we graag met u in gesprek over actuele ontwikkelingen in de sector op het gebied van innovatie, technologie en onderzoek.

Congres Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 2019

Datum
Donderdag 12 december 2019

Tijd
Van 10:00 tot 16:30 uur

Locatie
Midden-Nederland (exacte locatie volgt)

Hulpmiddelenzorg in het centrum van de aandacht

We betrekken u bij de Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg en bespreken het verloop rondom het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en de al ontwikkelde kwaliteitsstandaarden. Daarnaast informeren we u graag over het ZonMw-programma ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’. We presenteren mooie voorbeelden van lopend doelmatigheids-onderzoek binnen de extramurale hulpmiddelenzorg. Belangrijke onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn de samenwerking tussen relevante partijen in het hulpmiddelenveld en de keuze voor een passend onderzoeksdesign.

Voor wie? 

Het congres is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de hulpmiddelenzorg: patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars, onderzoekers, ontwikkelaars, leveranciers, producenten en andere geïnteresseerden.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Graag verzoeken wij u de uitnodiging te delen met geïnteresseerden in uw netwerk. 

Benieuwd naar het congres 2018?

Lees het verslag van het congres Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 2018.