Congres – Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 2019

Publicatiedatum: 17 juli 2019

Op donderdag 12 december organiseren Patiëntenfederatie Nederland, ZonMw, het ministerie van VWS en Vilans het congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’. Schrijf u in!

Elke hulpmiddelengebruiker moet het hulpmiddel krijgen dat het beste past in de persoonlijke situatie. Dus vraaggericht, waarbij kwaliteit en maatwerk voorop staan. Op donderdag 12 december organiseren Patiëntenfederatie Nederland, ZonMw, het ministerie van VWS en Vilans voor de tweede keer het congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’. We brengen alle betrokken partijen bij elkaar in de regio Midden-Nederland, om kennis en ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan het optimaliseren van de hulpmiddelenzorg.

Inschrijven

Datum
Donderdag 12 december 2019

Tijd
Van 10.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 9:15 uur)

Locatie
Muntgebouw Utrecht

Inschrijven
Het congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’ is volgeboekt. Wilt u een plaats op de wachtlijst? Stuur dan een e-mail naar registration@parthen.nl

Sinds 2016 werken patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars, leveranciers en producenten intensief samen aan kwaliteitsstandaarden voor hulpmiddelen in de zorgverzekeringswet. Ook wordt er onderzoek uitgevoerd om de kwaliteit en doelmatigheid in de extramurale hulpmiddelenzorg te verbeteren. 

Subsessies

Bekijk hier een overzicht van subsessies (pdf) tijdens het congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’.

Samen de hulpmiddelenzorg merkbaar beter maken

Hoe zorgen we ervoor dat deze kwaliteitsstandaarden en onderzoeksresultaten daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk? En wat is de route van een technologische zorginnovatie in de hulpmiddelenzorg: van idee naar structurele toepassing in de praktijk? Het centrale thema van de dag is dan ook ‘Samen de hulpmiddelenzorg merkbaar beter maken’. We bekijken de dit thema vanuit verschillende perspectieven zoals de hulpmiddelengebruiker, zorgverlener, innovator en onderzoeker. U krijgt de gelegenheid om naast de plenaire sessies tevens twee subsessies bij te wonen. Begin november ontvangen reeds ingeschreven deelnemers als eerste de mogelijkheid om hun keuze kenbaar te maken.

Hulpmiddelenzorg in het centrum van de aandacht

We betrekken u daarnaast bij de Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg en bespreken met u de voortgang rondom het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en de al ontwikkelde kwaliteitsstandaarden. Ook informeren we u graag over het ZonMw-programma ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’. Er wordt ingegaan op doelmatigheidsonderzoek binnen de hulpmiddelenzorg. Tevens worden er mooie voorbeelden gepresenteerd van lopend onderzoek binnen het programma. Een belangrijk onderwerp wat hierbij aan bod komt is de samenwerking tussen relevante partijen in het hulpmiddelenveld.

Voor wie? 

Het congres is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de hulpmiddelenzorg: patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars, onderzoekers, ontwikkelaars, leveranciers, producenten en andere geïnteresseerden.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Graag verzoeken wij u de uitnodiging te delen met geïnteresseerden in uw netwerk. 

Benieuwd naar het congres 2018?

Lees het verslag van het congres Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 2018.