Welke bloedglucosemeter past bij uw patiënt?

Kennisgemeenschap hulpmiddelenzorg - diabetesmeter
Publicatiedatum: 11 juni 2018

De Keuzehulp Bloedglucosemeters helpt mensen met diabetes en hun zorgverleners om samen de bloedglucosemeter te kiezen die het beste past bij de medische en persoonlijke situatie.

Minister Bruno Bruins (VWS) lanceerde op 11 juni 2018 tijdens het congres ’Goed Gebruik Hulpmiddelen’ de Keuzehulp Bloedglucosemeters. Deze online tool helpt mensen met diabetes en hun zorgverleners om samen de bloedglucosemeter te kiezen die het beste past bij de medische en persoonlijke situatie van de patiënt.

Hoe werkt de Keuzehulp Bloedglucosemeters?

Op keuzehulpbloedglucosemeter.nl kan de patiënt alvast thuis de Keuzehulp Bloedglucosemeters invullen. Vervolgens krijgt hij een overzicht van bloedglucosemeters die passen bij zijn medische en persoonlijke situatie. Samen met de zorgverlener loopt de patiënt de keuzehulp in de spreekkamer nogmaals door, waarna ze samen de meest geschikte meter kiezen en bestellen.

Kwaliteitsstandaard Bloedglucosemeting

Het maken van de keuzehulp is een implementatiestap van de Kwaliteitsstandaard Bloedglucosemeting. Sinds de zomer van 2017 zijn in het register van het Zorginstituut Nederland (ZiN) de kwaliteitseisen vastgelegd waaraan de hulpmiddelenzorg moet voldoen. Zo zijn er in dit kader ook kwaliteitsstandaarden ontwikkeld voor stoma- en continentiehulpmiddelenzorg.

Onze ambitie is om de zorg te verbeteren voor de gebruikers van hulpmiddelen.

Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg

Voor het delen van kennis en ervaring rondom de kwaliteitsstandaarden is de Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg opgericht. Wij als Vilans ondersteunen en coördineren deze kennisgemeenschap. Directeur Kennisnetwerken Cecil Scholten: ‘Onze ambitie is om de zorg te verbeteren voor de gebruikers van hulpmiddelen. Het doel van deze kennisgemeenschap is uitwisseling van kennis, leren van elkaars ervaringen en gedeelde thema’s gezamenlijk aanpakken. Deze kennisgemeenschap kan grote betekenis hebben voor nieuwe werkgroepen door gebruik te maken van opgedane expertise. Ook kunnen wij kennis en expertise die we al in huis hebben inbrengen in de kennisgemeenschap.’

Samenwerkende partners

De online Keuzehulp Bloedglucosemeters is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), kennisorganisatie Vilans en een gemeenschap van behandelaars, de patiëntenvereniging, fabrikanten, leveranciers en zorgverzekeraars (waaronder DVN, DiHAG, V&VN Diabeteszorg, KNMP, NVKC, NVD/DNO, NIV, NVK, FHI, Diagned en ZN). De keuzehulp is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het ministerie van VWS en het Diabetes Fonds.

De Keuzehulp Bloedglucosemeters is bedoeld voor insulineafhankelijke mensen met diabetes die aan zelfcontrole doen.